De Muziekschool

De Muziekschool Leek is collectief van verschillende professionals.

De docenten zijn zelfstandig ondernemer en werken zonder subsidies van de gemeente.

De Muziekschool Leek wil passie voor muziek overbrengen haar leerlingen.
Met de visie dat kunst en cultuurdeelname basisvoorwaarde is voor een actieve, ondernemende samenleving en dat kunst en cultuur toegankelijk moeten zijn voor iedereen.

Daarom voor jou deze uitnodiging: Meldt je nu aan voor een proefles.