Orgel

Het pijporgel is een blaasinstrument. Het heeft een lange geschiedenis want de oude culturen kenden het al. Omstreeks 800 na Christus komt het naar Europa, krijgt een plaats in de grote stadskerken en o­ntwikkelt zich in belangrijke mate als kerkelijk instrument. Daarnaast heeft het ook altijd een prominente plaats gehad in het openbare muziekleven. Veel grote concertzalen beschikken ook over een omvangrijk orgel dat zowel solistisch als in combinatie met een symfonieorkest wordt gebruikt. Daardoor bestaat er naast een aanzienlijk kerkelijk repertoire ook een grote hoeveelheid wereldlijke werken voor orgel.
Het is zowel qua omvang als qua klankmogelijkheden een imponerend instrument dat door de bespeler in z’n eentje – met handen en voeten – kan worden bediend. Mozart noemde het orgel dan ook ‘de koning der instrumenten’. Het orgel heeft in diverse Europese landen een sterke eigen o­ntwikkeling gehad. Ook heeft het door de eeuwen heen grote veranderingen
o­ndergaan en zich steeds aangepast aan de heersende muziekstijlen. Bijna alle grote componisten schreven muziek voor orgel.

Lessen
Het accent kan enerzijds liggen op een specifiek kerkelijk o­ntwikkeling van het orgel met het daarbij behorende repertoire, anderzijds kan ook gekozen worden voor een bestudering van het grote arsenaal van niet - kerkelijke repertoire.
In de regel zal eerst het manuaalspel worden o­ntwikkeld. Afhankelijk van de resultaten wordt daar later het pedaalspel aan toegevoegd.

Instrument
Een pijporgel waarop thuis gestudeerd kan worden zal bijna altijd o­nmogelijk zijn. Een elektronisch orgel (2 klavieren en volledig pedaal) zal voor thuis een oplossing bieden. Het is echter voor de o­ntwikkeling van de klankvoorstelling en van het toucher wenselijk zoveel mogelijk gebruik te maken van kerkorgels.
Afhankelijk van de gekozen richting zal de leerling in overleg met de docent zelf het vereiste repertoire aanschaffen.
De orgellessen worden gegeven in de Geref.Kerk "De Hoeksteen" (Bakker en Timmenga-orgel) en in de Ned.Herv.Kerk Tolbert (Van Oeckelenorgel).

Docent:
Sybolt de Jong